Aktuellt

Fjolårets exkursioner var en del i arbetet med den kommande nya plockguiden som tar upp områden söder om Luleå älv: Hamnholmen, Höträsket, Kvarnträsket, Lomtjärnsberget, Alterberget, Måttsundsberget och Bälingeberget. Vi vill höra vad du har för erfarenheter av de olika utflyktsmålen. Om du inte var med i fjol så är du självklart också välkommen, kanske får du nys om något område som du vill besöka till hösten! Anmäl dig i formuläret nedan, senast 31 maj. Fritt deltagande, vi bjuder på fika.

Ja, jag vill komma på svampkvällen!

 
 
Glutenfritt
Laktosfritt
 
 

Varmt välkommen!


Luleå Svampklubbs årsmötesdag

Ett 20-tal medlemmar hade samlats i Vetenskapens Hus, söndag 26 mars, för att delta i Luleå Svampklubbs årsmöte.

 

Föreläsning

Dagen inleddes med att Lotta Ekberg, svampkonsulent och författare, föreläste om svamp i allmänhet och matsvamp i synnerhet.

Lotta berättade om vilka svampar vi betraktar som matsvamp i Sverige och hur det skiljer sig från andra länder. Hon gissar att vi kommer att betrakta fler svampar som matsvampar i framtiden.  Lotta berättade om det stora intresse för svamp som finns just nu, inte minst då det varje år upptäcks tusentals nya arter. Hon tror ”svamptrenden” kommer leda till många nya användningsområden för svampar, allt från fler svampprodukter i livsmedelsbutikerna till flertalet nya användningsområden inom industri och tillverkning.

Avslutningsvis berättade Lotta om Svampkonsulentutbildningen, där hon sedan i fjol är en av huvudlärarna. Hon uppmanar medlemmarna att söka in på kursen. Det behövs fler svampkonsulenter i Norrbotten!

 

Årsmöte

Årsmötet leddes av Evelina Rydeker, ordförande på Kultur- och fritidsnämnden i Luleå Kommun.

Under årsmötet valdes ny styrelse. Göran Lidén, klubbens grundare, stiger av som ordförande. Ny ordförande blir Torbjörn Holmqvist som tidigare har varit ledamot i styrelsen. 

Göran Lidén har arbetat aktivt med klubben ända sedan den grundades 2014. Hans engagemang, kunnighet och goda förmåga att sprida kunskap har varit avgörande för klubbens utveckling. För att uppmärksamma hans goda arbete hade en motion om att Göran Lidén skulle utnämnas till hedersmedlem lämnats in till stämman. Motionen uppskattades av alla närvarande och bifölls. Initiativtagare till motionen, Roger Eliasson, höll ett kort tal och överräckte ett inramat bevis på utmärkelsen och en gåva i form av glassvampar från Heta hyttan i Piteå.

Styrelsen kommer att bestå av ordinarie ledamöterna: Jesper Andersson, Carina Eriksson (nyval), Birgit Lovén, Anna Rengmyr (nyval) och Petra Wikström. Som suppleanter valdes Gun Lisadotter och Benneth Engström. Carina och Petra är utbildade svampkonsulenter.

Desirée Grönberg och Gunvor Forsell lämnar sina uppdrag som suppleanter och Siv Suikki som ledamot. Stort tack till er alla, ni har gjort ett mycket fint arbete i styrelsen.

Valberedningen kommer även 2023 att bestå av Jeanette Palo och Roger Eliasson. 

Revisor för 2023 är Marie-Anne Björn och revisorssuppleant Anita Vikström. 

Klubben vill passa på att uppmana de som är nyfikna på utbildningen till Svampkonsulent att kontakta klubben info@luleasvampklubb.se.

Föreläsning 19/3 

Den svenska matsvampens historia

Under sin föreläsning berättade Anders om varför svenskarna inte ens under nödåren på 1860-talet kunde förmå sig att äta svamp. Deltagarna fick veta hur det gick till när soppar, riskor och kantareller till sist nådde våra tallrikar. Anders Hirell berättade om hur våra svampvanor drastiskt förändrats under tiden från 1600-talet och framåt. Vi fick bland annat veta att, då 10-åriga, Drottning Kristina var först med att äta svamp vid hovet (kanderade riskor) och att Linné tyckte att svamparna var märkliga organismer, irriterande svåra att klassificera. Linnés arvtagare Elias Fries gjorde däremot en stor insats i ett första steg att förmå svenskarna att upptäcka svamp som mat.

Anders Hirell är svampkonsulent och bibliotekarie samt författare av den prisbelönta boken Den svenska matsvampens historia. Boken finns att låna på Luleå Stadsbibliotek. Medlemmar från Luleå Svampklubb kan även höra av sig till klubben för att få låna ett exemplar.


Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Luleå svampklubb, Norrbottens museum och Folkuniversitetet Norrbotten.

Vårt swishnummer
123 103 99 65

Luleå Svampklubb samarbetar med Folkuniversitetet.

Tack alla medlemmar!

Det är ni som gör klubben!

Har ni förslag på aktiveter så tipsa gärna! Berätta när vi ses i skogen eller skriv till oss på info@luleasvampklubb.se. Det går också bra att ge förslag genom vår Facebooksida: Luleå Svampklubb

Tillsammans gör vi lokal svampbok

Under 2022 fortsatte vårt LONA-projekt. Projektet kommer att utmynna i en ny Plockguide. Vi har fått in hjälp av många medlemmar. Har du varit med på utflykterna och berättat vilka svampar du har hittat så har du bidragit i arbetet till nästa plockguide..


Guldsvampen 2022

Under utflykten i samband med Svampens dag 2022 har Luleå Svampklubb delat ut den första guldsvampen i klubbens historia. Benneth Engström förärades utmärkelsen.

Luleå Svampklubb vill uppmärksamma Benneths hjälpsamma insatser vid klubbens aktiviteter under 2021 och 2022 och även det stora kunskapssprång han gjort på kort tid, från nybörjare i svampskogen till kunnig svampplockare. Benneths svampintresse är brett, han har numera provat tillaga de flesta matsvampar som finns i regionen och därutöver hittat, och rapporterat till AP, flertalet naturvårdsarter.